นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


อาจารย์ปราโมทย์ เทพพัลลภ