นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


พลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี