สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน “เก็บอยู่ในหัวใจ...เมื่อยามที่ไกลกัน” วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน “เก็บอยู่ในหัวใจ...เมื่อยามที่ไกลกัน” งานเกษียณอายุราชการและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร