สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่สำนักสงฆ์ วัดป่าชัยภูมิโพธิญาณ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
  • March 09,2019

สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่สำนักสงฆ์ วัดป่าชัยภูมิโพธิญาณ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562