ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มรภ.พระนครทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562
  • September 19,2019