ขอเรียนเชิญชมการแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึกบางระจัน” ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีมวยราชดำเนิน เวลา ๑๘.๓๐ น.
  • December 03,2019
ขอเรียนเชิญชมการแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึกบางระจัน”
       คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปทุกท่าน ชมการแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึกบางระจัน” เพื่อหารายได้เป็นทุนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ และส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพื่อพัฒนา แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีมวยราชดำเนิน เวลา ๑๘.๓๐ น.
        สนใจร่วมกิจกรรมการกุศล หรือบริจาค ติดต่อซื้อบัตรชมการแข่งขัน ได้ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการณ์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ราคาบัตรใบละ ๑,๐๐๐ บาทโทรศัพท์ ๐-๒๕๒๒-๖๖๐๐ โทรสาร ๐-๒๕๒๒-๖๖๐๑
 
สุดาวรรณ์ ๐๘-๓๘๙๒-๒๒๖๐
พิษณุวัตร ๐๘-๑๑๗๐-๘๘๓๓