ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2/2560

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ  ซึ่งในครั้งนี้ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเข้าสู่เทศกาลวันสงกรานต์ 2560 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เทพพัลลภ อุปนายกสมาคมท่านที่ 1 เป็นประธานในพิธี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*