สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยการฝึกหัดครู “กล้วยไม้เกมส์” ครั้งที่ 2

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยการฝึกหัดครู “กล้วยไม้เกมส์” ครั้งที่ 2 ของวิทยาลัยการฝึกหัดครู เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*