สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา Freshy Games ครั้งที่ 15

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมมือกันให้การสนับสนุนน้ำดื่มแก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ Freshy Games ครั้งที่ 15 เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬามหาวิิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*