สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • October 24,2019

สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ 

เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร