ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่5 ผู้สถาปนาการฝึกหัดครูไทย
  • June 01,2020

ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณฯ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่5

ผู้สถาปนาการฝึกหัดครูไทย


วัตถุประสงค์ ในการจัดทำเหรียญ

1. เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๘ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2.เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์