สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาของนายทนง โอภาโส(ที่ปรึกษาสมาคมฯ)และนายบุญทอง โอภาโส(ที่ปรึกษาสมาคมฯ) ในวันศุกร์ที่ 28กันยายน 2561 ณ มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ พหลโยธิน กทม.
สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาของนายทนง โอภาโส(ที่ปรึกษาสมาคมฯ)และนายบุญทอง โอภาโส(ที่ปรึกษาสมาคมฯ) ในวันศุกร์ที่ 28กันยายน 2561 ณ มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ พหลโยธิน กทม.