สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร