สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาตล้างป่าช้า ครั้งที่ 5 จัดโดยมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิภาวนาสงเคราะห์ บางเขน กทม.
สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาตล้างป่าช้า ครั้งที่ 5 จัดโดยมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิภาวนาสงเคราะห์ บางเขน กทม.