สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 126 ปี ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 126 ปี ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561