สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑