สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี(เพื่อสร้างอุโบสถ) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดน้อย(สละบาป) ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ได้ปัจจัยจากกฐินทุกสายเป็นเงิน ๔๖๗,๓๓๖ บาท
สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี(เพื่อสร้างอุโบสถ) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดน้อย(สละบาป) ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ได้ปัจจัยจากกฐินทุกสายเป็นเงิน ๔๖๗,๓๓๖ บาท