สมาคมศิษย์เก่าฯเข้าร่วมงานและสนับสนุนเครื่องดื่ม ในงานประเพณีสงกรานต์ "พระนครย้อนยุค...สุขหรรษา" 2 เมษายน 2562
สมาคมศิษย์เก่าฯเข้าร่วมงาน และสนับสนุนเครื่องดื่ม ในการจัดงานของมหาวิทยาลัยฯ ในงานประเพณีสงกรานต์ "พระนครย้อนยุค...สุขหรรษา" ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร